Egzaminy Zawodowe w sesji zimowej 2018

Przypominamy wykaz materiałów i przyborów, z jakich zdający mogą korzystać podczas części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2018.

Tutaj dostępny jest komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Wspierają nas: