Etap okręgowy VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Informujemy, iż decyzją Komitetu Głównego OWiUHM zawody okręgowe Olimpiady odbędą się w siedzibie naszej szkoły.

Zawody okręgowe VI Olimpiady WiUHM odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w kraju w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 12.00 z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego.

Uczestnicy wraz z opiekunami (jeden z danej szkoły) powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania zawodów okręgowych w godz. od 11.30 do 11.45 /nie wcześniej/.

Pozostałe informacje dla uczestników znajdują się w lokalizacji: Informacja dla uczestników eliminacji okręgowych (zscku.konin.pl)


Wspierają nas: