Harmonogram egzaminu zawodowego

Wykaz kwalifikacji wraz z terminami części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający podczas egzaminu.


Harmonogram egzaminu zawodowego: TUTAJ

Wykaz materiałów do części pisemnej: TUTAJ

Wykaz materiałów do części praktycznej: TUTAJ

Wspierają nas: