Informacja dotycząca kształcenia po dniu 19.04.2021 r.

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Według zapisów nauka stacjonarna w szkole jest zawieszona w ciągu dalszym.

Jedyną zmianą jest możliwość powrotu uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia na zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile w przedsiębiorstwach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą  zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Wspierają nas: