KONKURS WIEDZY O HIV/AIDS

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I i II technikum oraz szkoły branżowej ZSOiZ w Limanowej do udziału w konkursie wiedzy nt. HIV/AIDS. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać przez dziennik elektroniczny Librus do pedagoga szkolnego Anny Bałazińskiej.


REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O HIV/AIDS

Cele konkursu:
1. Podniesienie poziomu wiedzy u młodzieży dotyczącej problematyki HIV/AIDS.
2. Kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
3. Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Organizator konkursu:
Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

Odpowiedzialni nauczyciele:        Anna Bałazińska – pedagog szkolny
                                                         Łukasz Jasica – nauczyciel biologii
Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.


Zakres tematyczny:
• pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV,
• przebieg zakażenia HIV (fazy, objawy, zakażenia oportunistyczne),
• diagnostyka w kierunku HIV,
• drogi szerzenia się zakażeń HIV, HBV, HCV,
• czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV, HBV, HCV,
• profilaktyka zakażeń,
• ekspozycja pozazawodowa i zawodowa,
• działalność Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w kierunku HIV,
• opieka nad chorym - podstawy wiedzy,
• leczenie osób zakażonych HIV - podstawy wiedzy. 
 

Proponowana literatura:

1. Strona internetowa: https://aids.gov.pl/_publikacj...
Pozycje:     HIV?! AIDS?! O co kaman? – broszura dla młodzieży
                    To warto wiedzieć o HIV i AIDS – broszura informacyjna /różne wersje językowe/
                    HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych
2. Tabela „Zakażenia” dostępna po wysłaniu zgłoszenia do pedagoga szkolnego Anny Bałazińskiej.

Organizacja konkursu:
Etap I: wysłanie zgłoszenia/informacji chęci udziału w konkursie przez dziennik elektroniczny Librus do pedagoga szkolnego Anny Bałazińskiej.
Etap II:
1. Termin konkursu: 1 grudnia 2020 r.
2. Miejsce konkursu: platforma e-learningowa Moodle.
3. Forma konkursu: test online wielokrotnego wyboru.
4. W konkursie zostanie wyłonionych 3  laureatów, którzy zdobędą największą ilość punktów w teście online.
5. Dodatkowe informacje organizacyjne  będą udostępniane bezpośrednio dla zgłoszonych uczestników konkursu.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Nagrody:
1. Za udział w konkursie każdy z uczestników otrzyma bieżącą wzorową ocenę zachowania.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody: ocena celująca  z biologii (bieżąca) oraz nagrody rzeczowe.

Wspierają nas: