Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Z mitologią za pan brat”

Nauczyciele zespołu przedmiotów humanistycznych działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej serdecznie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych powiatu limanowskiego do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym „Z mitologią za pan brat”.

Podstawa programowa z języka polskiego zakłada zapoznanie uczniów z tekstami reprezentatywnymi dla źródeł kultury europejskiej, do których niewątpliwie należy zaliczyć mity. Dzięki mitom uczniowie rozbudzają swoje zainteresowania kulturą śródziemnomorską, poznają starożytny świat greckich bogów i bohaterów, a także rozwijają wyobraźnię. Dlatego też, proponujemy wszystkim uczniom szkół gimnazjalnych konkurs, którego głównym celem jest rozwijanie pasji czytania oraz propagowanie wiedzy mitologicznej niezbędnej w trakcie dalszego kształcenia. 

Konkurs będzie miał formę pisemną (pytania zamknięte, otwarte, krzyżówki, itp.) i odbędzie się pod koniec maja 2017 r. w ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu (do pobrania tutaj) należy nadsyłać do dnia 21.04.2017 r. drogą pocztową na adres: ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Jana Pawła II 42a, 34-600 Limanowa (z dopiskiem Konkurs mitologiczny) lub na adres e-mail knatanek@tischner.limanowa.edu.pl (temat: Mitologia).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zapraszamy do udziału!!!

Wspierają nas: