Spacer historyczny po Limanowej

W dniu 11 października klasa 2TEL uczestniczyła w spacerze historycznym po Limanowej. Spacer poprowadził pan Karol Wojtas-historyk i regionalista.

Okazją do spotkania była 80. rocznica likwidacji getta i zagłady limanowskiej społeczności żydowskiej i to właśnie „Ludność żydowska w Limanowej” była tematem spotkania.

      Spacer rozpoczął się na rynku, gdzie Pan Wojtas przybliżył uczniom nie tylko historię ludności żydowskiej  w Limanowej, ale również początki miasta od nadania aktu lokacyjnego przez króla Zygmunta Augusta. Potem uczestnicy spotkania przeszli pod główną siedzibę Banku Spółdzielczego, gdzie wiele lat temu znajdowały się dwie żydowskie kamienice, a w nich sklepy.

Następnie wszyscy udali się pod  pomnik upamiętniający Żydów mieszkających przed wojną w Limanowej.

W tym miejscu pan Karol Wojtas opowiadał o sytuacji Żydów w Limanowej w czasie II wojny światowej. Kolejno opowiedział o utworzeniu getta w którym zgromadzono Żydów nie tylko z Limanowej, ale i okolicznych wsi, o  masowych egzekucjach (min. przy murze na ul. Kilińskiego, czy w Starej Wsi ), a potem likwidacji getta i przeniesieniu Żydów do getta w  Nowym Sączu, i ostatecznym ich straceniu w obozie zagłady w Bełżcu.

 

Ostatnim punktem spaceru miała być wizyta na cmentarzu Żydowskim. Niestety pogoda nie pozwoliła na kontynuowanie spaceru.

 

Dziękujemy panu Karolowi Wojtasowi za przybliżenie uczniom w ciekawy sposób historii społeczności żydowskiej w Limanowej

A  wszystkim uczestnikom za wytrwałość mimo deszczu …


Wspierają nas: