Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W czwartek, tj. 8 grudnia 2022 r., odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom z terenu podległego nowosądeckiej Delegaturze Kuratorium Oświaty. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Dawid Wydra z klasy 3TB i Aleksandra Woźniak z klasy 4TEg.

W tym roku szkolnym, w całej Małopolsce, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 439 uczniów. Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców. 

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!


Wspierają nas: