SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

26 października w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Wzięło w nim udział 6 najlepszych klasowych recytatorów ze Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniów przygotowywała do konkursu pani mgr Ewa Górszczyk.

Dobór tekstów był bardzo interesujący. Można było wysłuchać znanych i mniej znanych utworów wielu polskich poetów: Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Wybickiego. W czasie przygotowań uczniowie kształtowali nie tylko umiejętności recytatorskie, ale również poznawali twórczość polskich poetów, historię Polski, odbywały się rozmowy i pogadanki o danej epoce literackiej, a co za tym idzie, czasie historycznym i wydarzeniach z nim związanych. Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, a także zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

Komisja wyłoniła 3 najlepszych recytatorów:

I miejsce – Anna Banach klasa II WA

II miejsce – Kamila Pawlikowska klasa II WA

III miejsce – Dawid Dara klasa III WD

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fotorelacja z konkursu.


Wspierają nas: