Dla rodziców

Na terenie szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają pedagodzy szkolni, psycholog oraz pielęgniarka szkolna w godzinach ich pracy.


Godziny pracy sekretariatu

Pon - pt 7:00 - 16:00


Godziny pracy psychologa szkolnego

Konsultacje indywidualne wg ustaleń z uczniami


Godziny pracy pedagoga szkolnego

Informacje pojawią się wkrótce.


Gabinet medycyny szkolnej

Poniedziałek    7:00 - 14:30

Wtorek             7:30 - 11:30/12:15 - 14:30

Środa               7:00 - 14:30

Czwartek          11:30 - 15:00

Piątek                7:30 - 15:00    Przydatne linki: 

Dziennik
- Instytucje udzielające pomocy w sytuacjach kryzysowych
- Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


Szukasz pomocy?

 • Instytucje udzielające pomocy w sytuacjach kryzysowych
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Z. Augusta 8 Limanowa tel. 018 33 71 737
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Józefa Marka 7 Limanowa, tel. 018 33 75 826
  • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Grunwaldzka 7 Limanowa tel. 018 33 72 101
  • Komenda Powiatowa Policji, ul. Żwirki i Wigury 7 Limanowa tel. 018 33 79 400
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. M.B. Bolesnej 43 Limanowa tel. 337 21 45
  • Sąd Rejonowy, ul. Józefa Marka 19 Limanowa tel. 018 33 71 120
  • Szpital Powiatowy w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61 Limanowa Centrala: 018 330 17 00
  • Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Spacerowa  8 Limanowa tel. 018 33 75 500
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 11 Limanowa tel. 018 33 71 310
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M.B. Bolesnej 18 tel. 018 3373657
  • Poradnia Psychologiczno- Psychiatryczna, ul. Witosa 3/2 Limanowa tel. 018 33 75 570
  • Szpitalny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i innych problemów psychologicznych mieszczący się w Szpitalu Powiatowym w Limanowej tel. 734-136-341
  • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 10a   tel. 18 44 90 495
  • Małopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, ul. L. Waryńskiego 1 tel. 18 44071 31


  Telefony zaufania
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 poniedziałek - piątek godz. 12.00- 20.00 – numer bezpłatny. Możesz porozmawiać o każdym problemie, z którym nie potrafisz sobie poradzić.
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie " Niebieska Linia" Warszawa, tel. 0 - 800 - 120 -002, ( 0 - 22) 666 - 00 – 60
  • Numer 112 jest numerem alarmowym pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia.
  • Helpline; 0 800 100 100. Helpline to miejsce, którego celem jest pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych. Z numerem można połączyć się bezpłatnie i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0 800 12 12 12 jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Z tym numerem można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00.
  • Niebieska linia 0 801 12 00 02. Tu możesz zadzwonić jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś kto doświadcza takiej przemocy w domu. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00 oraz w niedziele i święta w godz. 8:00-16:00.
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania; 0801 199 990. Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00. Całe połączenie płatne 35 gr.
  • Infolinia Stowarzyszenia KARAN; 0 800 12 02 89. W infolinii otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod ten numer  możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami. Połączenie jest bezpłatne. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00


Zaloguj się do dziennika:

www.portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj

Wspierają nas: