Egzaminy zawodowe


Sukcesy naszej szkoły

ZDAWALNOŚĆ uczniów ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT W PORÓWNANIU Z POWIATEM LIMANOWSKIM I WOJEWÓDZTWEM MAŁOPOLSKIM

ROK 2016

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

DODATKOWA NIEOBOWIĄZKOWA KWALIFIKACJA Technikum Rachunkowości, DO KTÓREJ UCZNIOWIE TECHNIKUM EKONOMICZNEGO SĄ PRZYGOTOWYWANI ZA DARMO W SZKOLE. EGZAMIN ZDAJĄ W CZERWCU PO EGZAMINIE MATURALNYM.

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ( czerwiec klasa 2)


A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej ( styczeń klasa 4)


A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (czerwiec klasa 2)


A.36 Prowadzenie rachunkowości ( styczeń klasa 4)


B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( czerwiec klasa 2)


B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej ( styczeń klasa 4)


B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ( czerwiec klasa 3)


T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych ( czerwiec klasa 2)


ROK 2015

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ( czerwiec klasa 2)


A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (czerwiec klasa 2)


B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( czerwiec klasa 2)


B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ( czerwiec klasa 3)Wspierają nas: