Kadra

Kierując się słowami D. Beisser „Nauczyciel... to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo  któż  inny mógłby  każdego  dnia  ofiarowywać  to,  co  w  nim  najlepszego, cudzym dzieciom?”, nasz Zespół Szkół zatrudnia przede wszystkim ludzi kreatywnych, wysoko wyspecjalizowanych i otwartych na potrzeby młodzieży.  Począwszy od kadry kierowniczej, nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych naszej placówki, wszyscy tworzą zorganizowaną i świetnie ze sobą współpracującą grupę. Dzięki wzajemnemu wsparciu, wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach oraz ich pomysłowości nasz Zespół Szkół nieustannie się rozwija. 

Aktualna lista pracowników Zespołu Szkół: 

Dyrektor Zespołu Szkół 
dr Anna Szkarłat-Koszałka

Wicedyrektorzy
mgr Robert Sajdak
mgr Dagmara Szkarłat
mgr Jolanta Libura

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Małgorzata Kościsz                                                                                                                                    

Język angielski
mgr Dagmara Szkarłat
mgr Aneta Pankowska
mgr Sylwia Borucka
mgr Anna Grygiel
mgr Krzysztof Polak
mgr Krzysztof Bulanda

Język polski
mgr Beata Darowska
mgr Wioleta Setlak - Wojtas
mgr Piotr Siciarz
mgr Katarzyna Florek

Język niemiecki
mgr Małgorzata Kościsz
mgr Jadwiga Stanisz

Matematyka
mgr Joanna Waligóra
mgr Bernadetta Pazdur-Michałek
mgr Agnieszka Dutka
mgr Aneta Borowiec
mgr Anna Cisak
mgr Paulina Hutek                                                                                                                                                                                                                                                                 

Biologia
mgr Łukasz Jasica
mgr Justyna Bartusiak
 
Chemia
mgr Wiesława Biedroń

Fizyka
mgr Joanna Waligóra
mgr Bernadetta Pazdur-Michałek
mgr Agnieszka Dutka

Geografia
mgr Wojciech Król
mgr Marzena Bartosz
mgr Angelika Kasprzycka-Ranosz

Plastyka                                                                                                                                                                                           mgr Marta Sobczak-Piętoń

Historia
mgr Michał Jaworski
mgr Barbara Jabłońska
 
WOS
mgr Michał Jaworski
mgr Barbara Jabłońska

Historia i teraźniejszość                                                                                                                                                              mgr Michał Jaworski                                                                                                                                           
mgr Barbara Jabłońska
 
Podstawy przedsiębiorczości / Biznes i zarządzanie
mgr Robert Sajdak
mgr Aneta Frączek
mgr Wojciech Król
mgr Marzena Bartosz
mgr Lucyna Liszka-Szot
 
Informatyka
mgr Agnieszka Dutka
mgr inż. Tomasz Kaleta
 
Przedmioty zawodowe
mgr Robert Sajdak
mgr Gabriela Sajdak
mgr Monika Wolak
mgr Jolanta Libura
mgr inż. Seweryn Szewczyk
mgr  inż. Paweł Marek
mgr Paulina Bukowiec-Książek
mgr Wiesława Biedroń
mgr Aneta Kuchta
inż. Krzysztof Grzyb
MSc BA Aneta Smaga

Wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Bukowiec  
mgr Radosław Kulewicz
mgr Małgorzata Dębska
mgr Łukasz Chełmecki
mgr Michał Smoleń
mgr Małgorzata Kozielec

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Cieśla
 
Religia
ks. mgr Piotr Witowski
ks. mgr Piotr Jaworski

Pedagog
mgr Krystyna Gurgul
mgr Anna Bałazińska
mgr Monika Jasica
 
Psycholog
mgr Magdalena Biedroń-Wojs
 
Sekretariat
mgr Marta Golonka
mgr Anna Bernacka
 
Biblioteka
mgr Wioleta Setlak-Wojtas

Wspierają nas: