Kadra

Kierując się słowami D. Beisser „Nauczyciel... to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo  któż  inny mógłby  każdego  dnia  ofiarowywać  to,  co  w  nim  najlepszego, cudzym dzieciom?”, nasz Zespół Szkół zatrudnia przede wszystkim ludzi kreatywnych, wysoko wyspecjalizowanych i otwartych na potrzeby młodzieży.  Począwszy od kadry kierowniczej, nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych naszej placówki, wszyscy tworzą zorganizowaną i świetnie ze sobą współpracującą grupę. Dzięki wzajemnemu wsparciu, wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach oraz ich pomysłowości nasz Zespół Szkół nieustannie się rozwija. 

Aktualna lista pracowników Zespołu Szkół: 

Dyrektor Zespołu Szkół 
mgr Maria Szkarłat

Wicedyrektor
mgr Dagmara Szkarłat
mgr Jolanta Libura
mgr Robert Sajdak
 
Język angielski
mgr Dagmara Szkarłat
mgr Aneta Pankowska
mgr Sylwia Borucka
mgr Anna Grzeszczak
mgr Małgorzata Kogutowicz
mgr Kamil Sławęta
mgr Krzysztof Bulanda

Język polski
mgr Beata Darowska
mgr Wioleta Setlak - Wojtas
mgr Katarzyna Natanek
mgr Ewa Górszczyk
mgr Katarzyna Sochacka-Wilk

Język niemiecki
mgr Małgorzata Kościsz
mgr Jadwiga Stanisz

Matematyka
mgr Joanna Waligóra
mgr Aneta Leśniak-Święch
mgr Bernadetta Pazdur-Michałek
mgr Agnieszka Dutka
mgr Aneta Zbrońska
mgr Angelika Ryngier

Biologia
mgr Wiesława Biedroń
mgr Łukasz Jasica
 
Chemia
mgr Wiesława Biedroń

Fizyka
mgr Joanna Waligóra
mgr Bernadetta Pazdur-Michałek
mgr Agnieszka Dutka
mgr Aneta Zbrońska

Geografia
mgr Dorota Nidecka
mgr Wojciech Król
mgr Jarosław Potoniec

Wiedza o kulturze
mgr Leszek Mordarski
 
Historia
mgr Michał Jaworski
mgr Barbara Jabłońska
 
WOS
mgr Michał Jaworski
mgr Barbara Jabłońska
 
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Alicja Hałapa
mgr Gabriela Sajdak
mgr Aneta Frączek
 
Informatyka
mgr Agnieszka Dutka
 
Przedmioty zawodowe
MSc BA Aneta Smaga
mgr Robert Sajdak
mgr Gabriela Sajdak
mgr Monika Wolak
mgr Jolanta Libura
mgr Alicja Hałapa
mgr inż. Seweryn Szewczyk
mgr  inż. Paweł Marek
mgr Paulina Bukowiec
mgr Anna Dyląg
mgr inż. Krzysztof Pietrzak
mgr Wiesława Biedroń
mgr Krzysztof Grzyb
p. Małgorzata Król
p. Marta Koza
p. Jakub Kasiński
p. Karolina Dębska
mgr Jagoda Konieczna-Łyżnicka

Prof. Maciej Kuboń


 
Wychowanie fizyczne
mgr Kamila Bukowiec
mgr Łukasz Bukowiec
mgr Radosław Kulewicz
mgr Aniela Wacławik
mgr Aneta Adamczyk
mgr Łukasz Chełmecki
mgr Paweł Mamala
mgr Michał Smoleń
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Paweł Mamala
 
Religia
ks. dr Wojciech Maślanka
ks. mgr Piotr Witowski
ks. mgr Jan Adamczyk
mgr Agata Dąbrowa

Pedagog
mgr Krystyna Gurgul
mgr Anna Bałazińska
 
Psycholog
mgr Magdalena Biedroń-Wojs
 
Sekretariat
mgr Marta Golonka
mgr Anna Bernacka
 
Biblioteka
mgr Wioleta Setlak-Wojtas

Wspierają nas: